Σήμερα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Αρέθας και η συνοδία αυτού (24 Οκτωβρίου)

Αγία Σεβαστιανή (24 Οκτωβρίου)

Αγία Γυναίκα και το Άγιο Βρέφος της (24 Οκτωβρίου) 

Άγιοι Μάρκος, Σωτήριχος και Ουαλεντίνος
Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος
Άγιος Νέρδων
Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
Άγιος Maglorious του Sark
Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός

το «σπιτάκι της Μέλιας»