Ο Τρύγος

Τ’ αμπέλια τρυγούνε
εργάτες πολλοί.
Πω!πω!τι σταφύλια…΄
Μ’ αρέσουν πολύ.

Σταφίδα θα γίνουν
ωραία χρυσή
και κόκκινο τ’ άλλα
θα βγάλουν κρασί.

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Σπουδή Περιβάλλοντος πρώτης δημοτικού
Κλειώ Κουτουλάκη – Χαρωνίτη
1977

Εικόνα: Έργο του Nello Iovine, από: Pinterest

το «σπιτάκι της Μέλιας»