Σήμερα Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Όσιος Ποιμήν ο Μέγας «Ο ποιμένας των ψυχών» (27 Αυγούστου)

«Άγιε του Θεού Φανούριε πρέσβευε υπέρ υμών» (27 Aυγούστου)

Άγιος Λιβέριος ο Ομολογητής, Πάπας Ρώμης (27 Αυγούστου)

Αγία Ανθούσα η νέα
Άγιος Όσιος επίσκοπος Κορδούης της Ισπανίας
Μνήμη της Βάπτισης του Αιθίοπα Ευνούχου από τον Άγιο Φίλιππο
Άγιος Αρκάδιος ο βασιλιάς
Όσιος Θεόκλητος

το «σπιτάκι της Μέλιας»