Σήμερα Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Ο άγιος προφήτης Σαμουήλ (20 Αυγούστου)

Ο Άγιος Νεομάρτυς Θεοχάρης ο Νεαπολίτης {Νεβσεχηρλής} (20 Αυγούστου)

Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες Ρηγίνος καὶ Ὀρέστης (20 Αὐγούστου)

Ὁ Ἅγιος Λούκιος ὁ βουλευτὴς (20 Αυγούστου)

Άγιοι Ηλιόδωρος και Δοσάς
Άγιοι Τριανταεπτά Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Βιζύη της Θράκης
Άγιοι Σέβηρος και Μέμνων ο Κεντυρίων
Αγία Φωτεινή «έξω της θύρας των Βλαχερνών»
Άγιος Ιερόθεος Α’ Επίσκοπος Ουγγαρίας
Άγιος Στέφανος Α’ Βασιλεύς Ουγγαρίας
Άγιος Οσγουΐνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»