«Τὰ περνοῦσαν ὅλα μὲ ψυχικὴ λεβεντιά!»

Ἡ Ἐλπίδα εἶναι καρπὸς τῆς Πίστεως στὴν Ἀγάπη καὶ στὴν Προστασία τοῦ Θεοῦ.
Ἕνας φωτισμένος Γέροντας Μοναχὸς ἔλεγε:

– Προσέξτε, μὴ σᾶς φορέσει ὁ σατανᾶς τὰ μαῦρα γυαλιὰ τῆς ἀπαισιοδοξίας καὶ μετὰ τὰ βλέπετε ὅλα μαῦρα.

Προσέξτε, μὴ γκρινιάζετε. Ἡ γκρίνια κουράζει αὐτοὺς ποὺ ζοῦν κοντά σας, καὶ δυσαρεστεῖ τὸν Θεό, γιατὶ εἶναι ὀλιγοπιστία καὶ μαζὶ ἀχαριστία.

Καὶ πρόσθετε:

– Ἀρχίζετε τὴν ἡμέρα σας μὲ προσευχὴ καὶ μὲ χαμόγελο!…
Θυμηθεῖτε ὅτι αὐτὸ ἔκαναν οἱ παλαιότεροι.

Στοὺς καθρέφτες καὶ στὰ προσόψια τους γράφανε τὸ «Καλημέρα» καὶ τὸ «Δόξα Σοι ὁ Θεός»! Ξέρανε νὰ ζήσουνε!…

Μήπως δὲν εἴχανε καὶ τότε βάσανα, ἀρρώστιες καὶ φτώχεια; Κι’ ὅμως τὰ περνοῦσαν ὅλα μὲ ψυχικὴ λεβεντιά!

Γνώριζαν νὰ προσεύχονται, νὰ καρτεροῦν καὶ νὰ νικοῦν…

Ἱερᾶς Γυναικείας Μοναστικῆς Ἀδελφότητος Παναγίας Βαρνάκοβας, Ἡ Μεγαλόχαρη Παναγία ἡ Βαρνάκοβα, σελ. 57, 2011. 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία
Περιοδική Ἔκδοσις  τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων
Ἀριθμὸς τεύχους 12 – Αὔγουστος 2018

Εἰκόνα ἀπὸ: Pinterest

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»