Ἄγγελος Βλάχος «Παιδικὴ Ἀνθολογία»

Τὸ ἀηδόνι

Μέσα στὸ δάσος περπατῶ κι ἀκούω τὰ πουλάκια.
Κάθε κλωνὶ καὶ μιὰ φωνή, σὲ κάθε δένδρο μουσική,
χαρὲς καὶ τραγουδάκια..

Μὰ ἐκεῖ, ποὺ ἄλλα τραγουδοῦν κι ἄλλα κρατοῦν τὸ ἴσο,
ἕνα πουλὶ μικρὸ λαλεῖ, σὰ νὰ τοὺς λέῃ: «Σωπᾶστε σεῖς!
ἐγὼ θὰ τρανουδήσω».

Σώπασαν ὅλα… Τὸ μικρὸ πουλὶ τ’ ἀποστομώνει.
Εἶχαν λαλιὰ τ’ ἄλλα πουλιά.
Μὰ ἕνα ἦταν μοναχὰ ἀπ’ ὅλα τους τ’ ἀηδόνι!

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἀναγνωστικό γιὰ τὴν ἕκτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου
Δημ. Κοντογιάννη – Νικ. Κοντόπουλου -Παύλου Νιρβάνα – Δημ. Γ. Ζήση κ.α.

Εἰκόνα: ἔργο τῆς Sophie Gengembre Anderson ἀπό: wikipedia.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»