Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 τιμούνται οι άγιοι: 

Ο δύο Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (29 Ιουνίου)

Άγιος Κύριλλος μάρτυρας

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

το «σπιτάκι της Μέλιας»