Σήμερα Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 τιμούνται οι άγιοι: 

Η Αγία Οσιομάρτυς και Πολύαθλος Φεβρωνία (25 Ιουνίου)

«Ο εκ Κορησού Καστοριάς Άγιος Διονύσιος, κτίτορας της ομώνυμης μονής του Αγίου Όρους». (25 Ιουνίου)

Ο Άγιος νεομάρτυς Προκόπιος «Μαρτύρησε στη Σμύρνη στις 25 Ιουνίου 1810»

Ο άγιος Γεώργιος ο νεομάρτυς, ο εξ Ατταλείας της Μικράς Ασίας (25 Ιουνίου)

Άγιοι Ορέντιος, Φαρνάκιος, Έρωτας, Φίρμος, Φιρμίνος, Κυριάκος, και Λογγίνος (25 Ιουνίου)

Ανάμνηση της σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου
Αγίες Λεωνίδα, Λιβύη και Ευτροπία οι Οσιομάρτυρες
Όσιος Σίμων
Όσιος Δομέτιος
Άγιος Θεοδόσιος ο μάρτυρας
Άγιος Μεθόδιος ο εν Νυβρίτω
Άγιοι Πέτρος και Φεβρωνία οι θαυματουργοί
Όσιος Μαρτύριος ο επίσκοπος

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

το «σπιτάκι της Μέλιας»