Σήμερα Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

† Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου καί τῶν σύν αὐτῷ ῾Υπάτου καί Θεοδούλου, τῶν ἐν Τριπόλει τῆς Συρίας ( 18 Ιουνίου )

Άγιος Αιθέριος (18 Ιουνίου)

Όσιος Λεόντιος ο Αθωνίτης ο Μυροβλήτης (18 Ιουνίου)

Όσιος Έρασμος
Άγιοι Δύο Μάρτυρες από την Κύπρο
Όσιος Λεόντιος ο ποιμένας του κειμένου πέραν του Άστεος
Σύναξη του Αρχιστράτηγου Μιχαήλ πλησίον του Ιουλιανού εν τω Φόρω
Άγιοι Δέκα Οκτώ Μάρτυρες
Όσιος Λεόντιος ο Κανονάρχης

Επιτρέπονται όλες οι τροφές

το «σπιτάκι της Μέλιας»