Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος

Να ανέχεται ο ένας τον άλλο με Αγάπη.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε και να διογκώνουμε τις αδυναμίες και ατέλειες του άλλου (που όλοι έχουμε λιγότερο ή περισσότερο), αλλά να τα δικαιολογούμε, όχι από οίκτο και λύπηση, αλλά από αγάπη.

Από φροντίδα και πόθο εσωτερικό να βοηθήσω στη θεραπεία της αδυναμίας του άλλου, να τον στηρίξω, να τον παρηγορήσω, να τον κάνω να αισθανθεί άνετα, αναπαυμένα κοντά μου.

Όπως θα σκεπτόμασταν για τον εαυτό μας, έτσι να σκεπτόμαστε και για τους άλλους. Αγάπη σημαίνει αλληλοπεριχώρηση.

Δηλαδή, να κάνουμε χώρο ο ένας στον άλλο για να κινείται και να αισθάνεται άνετα, ελεύθερα και όχι να τον πνίγουμε στα γιατί, τα πώς και να θέλουμε να σκέπτεται και να ενεργεί όπως εμείς επιθυμούμε.


Εάν η αγάπη του ενός προς τον άλλο είναι μόνο ανθρώπινη και σαρκική και όχι πνευματική, τότε θα είναι εμπαθής, δηλαδή θα αναζητεί να ικανοποιήσει τις εγωιστικές και σαρκικές επιδιώξεις και δεν θα αναπαύει ο ένας τον άλλο.

Πηγή: Ορθόδοξη Μαθητεία

Εικόνα από: orthodoxwayoflife

το «σπιτάκι της Μέλιας»