Σήμερα Τρίτη 17 Μαΐου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

ΟΙ Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία (17 Μαΐου)

Ο άγιος Αθανάσιος Χριστιανουπόλεως «το καύχημα της Πελοποννήσου» (17 Μαΐου)

Άγιοι Σολόχων, Παμφαμήρ και Παμφυλών (17 Μαΐου)

Οι Όσιοι Νεκτάριος και Θεοφάνης οι Αψαράδες, κτήτορες της Ι. Μ. Βαρλαάμ των Μετεώρων (17 Μαίου)

Ο Άγιος Νικόλαος ο εκ Μετσόβου (Μαρτύρησε στα Τρίκαλα στις 17 Μαΐου 1617)

Ὁ ἅγιος Θεοφάνης, ἐπίσκοπος Σολίας (17 Μαΐου)

Άγιος Θεοδώρητος ο Πρεσβύτερος
Μνήμη της Αλώσεως και πυρπολήσεως της Ιερουσαλήμ από τους Πέρσες
Μετακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Αδριανού
Άγιος Νικόλαος ο Μεγαλομάρτυρας
Άγιος Ελεάζαρος
Όσιος Ιωνάς της Οδησσού
Όσιος Μαϊδούλφος

το «σπιτάκι της Μέλιας»