Σήμερα Κυριακή 15 Μαΐου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Κυριακή του Παραλύτου: «Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τον καθένα μας»

Ο όσιος πατήρ ημών Παχώμιος ο Μέγας (15 Μαΐου)

Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης (15 Μαΐου)

Άγιος Αχίλλιος ο θαυματουργός «ο ακοίμητος φρουρός της Λαρίσης» (15 Μαΐου)

Βίος τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέου τοῦ Ἐρημίτου τοῦ ἐν Καλάναις Ἀκαρνανίας. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 15 Μαΐου

Οσία Καλή

Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ
Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός
Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός
Μνήμη εν τω περιτειχίσματι και η ανάδειξις της αχειροποιήτου εικόνος εν Καμουλιανοίς
Ανακομιδή της τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου
Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός
Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης
Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός
Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ
Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής
Όσιος Παχώμιος του Κένο
Ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του Αγίου Τύχωνος Επισκόπου Ζαντόνσκ
Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας
Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας
Άγιος Παχώμιος ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ
Άγιος Αρέθας των Αλταΐων
Άγιοι Dymphna και Gerebernus
Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου
Ανακομιδή Ιερών λειψάνων του Αγίου Κοσμά του Ερημίτη και Ομολογητή
Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Βαρβάρας στην Λευκάδα
Σύναξη πάντων των Ευβοέων Αγίων

το «σπιτάκι της Μέλιας»