Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Μόλις ἔφτασε στό Πιτέστι ὁ Τσουρκάνου στρατολόγησε γρήγορα ἄλλους δύο τραμπούκους γιά βοηθούς τους, μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θά αποφυλακιστοῦν, καί σ΄ ἕνά δωμάτιο πού ἦταν 25-30 νεαροί ζήτησε να δηλώσουν ὅλοι ὅτι ξεχνοῦν τό παρελθόν τους καί γίνονται ἄνθρωποι τουῦ καθεστῶτος.

Ἀλλά ὄχι ἔτσι ὅπως ἔκανε ὁ Μπογδανοβίτσι. Ἔπρεπε ν᾿ ἀποδείξουν ἔμπρακτα τήν ἀφοσίωσή τους.

Ἄρα, ὅλοι εἶναι καλεσμένοι να πολεμοῦν ἀπό ἐδῶ καί πέρα γιά νά καταστρέφουν τούς “κερατάδες” μέ ὁποιάδήποτε μέθοδο.

Οἱ κρατούμενοι ὠργίσθηκαν ἀπό τήν αὐθάδεια τοῦ Τσουρκάνου καί τόν στόλισαν μέ κατηγορίες:

-Εἶσαι ἕνας προδότης, ἕνας ἄνανδρος, ἕνας λιπόψυχος, ἕνας κομμουνιστής, ἕνα θηρίο, ἕνας δολοφόνος!

Σάν ἀπάντηση ὁ Τσουρκάνου καί οἱ ἀκόλουθοί του ἔβγαλαν τά ρόπαλα καί ἄρχισαν νά χτυποῦν δεξιά καί ἀριστερά, τυφλά καί ἀμείλικτα.

Τό πλῆθος, ὅμως, ἀντέδρασε μέ βία, σέ μιά νόμιμη ἄμυνα καί οἱ τρεῖς μαντατοφόροι τῆς “ἀναμόρφωσης” «στολίσθηκαν γιά τά καλά» μέ τίς γροθιές καί τά ποδοπατήματα τῶν κρατουμένων.

Ὁ Τσουρκάνου χτύπησε τότε τήν πόρτα καί ζήτησε τήν βοήθεια τῆς διοίκησης. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ διευθυντής, ἡ Ἀσφάλεια τοῦ Κράτους καί πολλοί δεσμοφύλακες περίμεναν κιόλας στήν πόρτα.

– Νά ζήσετε! εἶπε ὁ Τσουρκάνου. Σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι ἐδῶ ἔγινε μιά αντεπαναστατική καί ἐγκληματική ὁμαδική ἀνταρσία καί ἄν ἐμεῖς δέν ἀντιστεκόμασταν, θά δραπέτευαν οἱ κρατούμενοι.

Προσπάθησαν οἱ κρατούμενοι νά πάρουν τόν λόγο, ἀλλά σκεπάστηκαν τά στόματα τους μέ τίς γροθιές. Οἱ τραμποῦκοι τούς ξυλοφόρτωσαν, τούς ἔσπασαν τίς πλευρές τους μέ τά ρόπαλα, κατεπάτησαν τά σώματα τους μέ τίς μπότες.

Οι δεσμοφύλακες καί «οἱ ἀναμορφωμένοι» ξυλοκόπησαν ὅλη τήν ἡμέρα ἐκείνους τούς ἄτυχους καί ἀπροστάτευτους νεαρούς. Ὕστερα τούς ἔκλεισαν πάλι στίς φυλακές καί τούς ἐμήνυσαν:

-Ἄν τολμήσει κάποιος ν᾿ἀντισταθεῖ στήν διαδικασία τῆς “ἀναμόρφωσης”, θά δολοφονηθεῖ!

Ἡ ἐπίπληξη ἦταν πολύ μεγάλη, τρομακτική. Καταλάβαιναν καί δέν καταλάβαιναν τί γίνεται. Ὁ Τσουρκάνου θριάμβευε ἀπειλητικός.

Οἱ φοιτητές αἰσθάνοντο ἀβοήθητοι. Δέν ὑπῆρχε διέξοδος, δέν εἶχαν σέ ποιόν νά ἀπευθυνθοῦν. Ἔπρεπε νά ἐκλέξουν: εἴτε, εἴτε!

Ὕστερα γύρω στόν Τσουρκάνου μαζεύτηκαν ἐθελοντικά 10-15 τραμποῦκοι, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν καί δύο ἑβραῖοι. Αὐτός ὁ μικρός πυρήνας διέπραξε μεγάλες φρικαλεότητες στό Πιτέστι – καί αὐτό διότι τούς τό εἶχε ὑποσχεθεῖ τήν ἐλευθερία.

Αὐτοί ὠνειρεύονταν ὅτι ἦταν συνταγματάρχες τῆς Ἀσφάλειας τοῦ Κράτους καί ταυτίζονταν μέ τόν κινητῆρα τῆς πιό θερμῆς ἐπαναστατικῆς πράξης.

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἀναβάσεις
30 Ἰουνίου 2013

Πηγή: Αναβάσεις

το «σπιτάκι της Μέλιας»