(Ματθ. 24, 3-35)

Ο Κύριος προχωρεί προς το εκούσιον Πάθος.

Πρέπει να Τον συνοδέψουμε. Αυτό είναι το καθήκον μας, εφόσον ομολογούμε πως ό,τι είμαστε τώρα το χρωστούμε στη δύναμη των Παθών του Χριστού· καθήκον μας, εφόσον ελπίζουμε να λάβουμε κάτι τόσο μεγάλο και θαυμαστό, που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους μας.

Πώς πρέπει να Τον συνοδέψουμε; Με τον στοχασμό και τη συμπόνια μας:

Ακολουθήστε τον Κύριο με τον στοχασμό. Και από αυτόν θα αποκομίσεις τέτοιες εντυπώσεις που θα κεντήσουν την καρδιά σου και θα την κάνουν να αισθανθεί τα παθήματα που πέρασε ο Κύριος.

Για να ολοκληρωθεί η προσπάθειά σου, άφησε τον εαυτό σου να υποφέρει κάπως, μειώνοντας αισθητά το φαγητό και τον ύπνο και κοπιάζοντας με τη γονυκλισία.

Τήρησε όλα όσα η Αγία Εκκλησία ζητά και θα είσαι ένας καλός συνοδοιπόρος του Κυρίου κατά το Πάθος Του.

Φθάσαντες πιστοί,
τὸ σωτήριον Πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
τὴν ἄφατον αὐτοῦ μακροθυμίαν δοξάσωμεν,
ὅπως τῇ αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ,
συνεγείρῃ καὶ ἡμᾶς, νεκρωθέντας τῇ ἁμαρτίᾳ,
ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, Ψωμί για το ταξίδι: Οδοιπορικό Μεγάλης Τεσσαρακοστής, 1η έκδ., Αρμός, Αθήνα, 2012

Πηγή: Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων

το «σπιτάκι της Μέλιας»