Ἄγγελος Βλάχος

Ἡ ἐξοχή

Μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλι κι ἀπὸ τὴν ταραχή,

ἐδῶ ἐλᾶτε ὅλοι, ἐδῶ στὴν ἐξοχή!

Ἐδῶ εἶν’ εὐτυχία, ἐδῶ εἶναι χαρά

μέσ’ στὰ νερὰ τὰ κρύα, στὰ χόρτα τὰ χλωρά!

Ἐδῶ εἶναι λουλούδια, γαλάζιος οὐρανός,

πουλάκια καὶ τραγούδια κι ἴσκιος παντοτινός!

Ἐδῶ ἐλᾶτε ὅλοι, πλούσιοι καὶ πτωχοί,

δὲν βρίσκεται στὴν πόλι μὲ πλούτη ἐξοχή.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

᾽Αναγνωστικὸν Β΄ Δημοτικοῦ
Βασιλ. Γ. Οἰκονομίδου
1963

Εἰκόνα: «Τό κορίτσι μέ τίς πασχαλιές» ἔργο τῆς Sophie Gengembre Anderson ἀπὸ: wikipedia.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»