Γεώργιος Δροσίνης

Παναγία Παρθένος!

Τὴν εἰκόνα της κρέμασε ψηλὰ στἠν κάμαρά σου·
στῆς ζωῆς τοὺς δρόμους ὁδηγήτριά σου
κι ὑπνοδότρα θεία στὰ βλέφαρά σου.

Νὰ σκεπάζη ἀνάλαφρα τὸν ὕπνο σου
τῶν λευκῶν χεριῶν της ἡ βοήθεια.

Νὰ σοῦ φέρνη τὰ γλυκύτερα ὄνειρα
καὶ τὴ μέρα νὰ στὰ δείχνη ἀλήθεια.

 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Νεοελληνική Λογοτεχνία Ἐκτης Δημοτικοῦ
Γ. Καλαματιανοῦ Δ. Κοντογιάννη, Θ. Γιαννοπούλου, Θ. Μακρόπουλου, Ν. Κοντόπουλου
1952

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»