Η επιστολή είναι από το αρχείο!!!

Σημείωση συγγραφέα: Αρχή του Νοέμβρη του 1922 ήρθε μας βρήκε στην Τραπεζούντα η Ελένη κόρη του Γρήγορη Μελίδη και σύζυγος του Κάτσιου, και μας έδειξε κάποιο συγκινητικό γράμμα του αδελφού της Γιάννη.

Στο γράμμα του ο Γιάννης για να μην προδοθεί η αδελφή του Ελένη, παρουσιάζεται σαν Γεώργιος Βενετικίδης.

Αντίγραφο του γράμματος παραθέτουμε εδώ:

Αγαπητή μου αδελφή Ελένη Ξανθοπούλου

Έγινε τέσσαρα μήνας αφού έπιάσταμε καί κείμες σή Παϊπουρτή τήν φυλακήν. ‘Εσυραμε άρρώστειαν καί ύπέφεραμε παρά πολύ. Και τώρα άδελφή μου έχομε μεγάλην άνάγκην χρημάτων.

Αμα παίρνεις τό γράμμα μου άμέσως νά μέ στείλης χρήματα. ’Αδελφή μου αδελφή μου, μέ τό γράμμα μου δεν μπορείς νά καταλάβης τό πόσον ύπόφερα άπό τήν πείνα και τώρα θά υποφέρω καί άπό τόν κρύον.

0 χειμώνας ήλθεν καί έγώ ούτε παλτόν έχω, ούτε πανταλόν. Τά άλλα μου τά πήραν καί τά άλλα εγράσταν. Έπέθανα κι άς σόν λιμόν.

Έπί τέλους ότι θέλετε κάμετε, ψαλαφάτε, γυρεύετε, ότι θέλετε. Εδώ θά καταλάβω πόσον άγαπάτε τόν άδελφόν σας. Άχ άδελφή μου μίαν άς έτρωγα έχόρταζα καί μίαν πά άς ελεπα σας καί έπειτα άς έπεθάνα..

Ο αδελφός σας Γεώργιος

Το γράμμα αυτό που δεν άφησε αδάκρυτο κανένα μάτι, μας ήρθε σε πολύ ακατάλληλη στιγμή. Όλοι οι Σανταίοι της Τραπεζούντας ήμαστε σωστά οικονομικά και ψυχικά ναυάγια και επί πλέον διατελούσαμε όλοι μας υπό διωγμό.

Κανένας δεν μπόρεσε να συνδράμει τον δυστυχισμένο Γιάννη Μελίδη , ο οποίος σε λίγες μέρες μας άφησε υγεία, γιατί τον κρεμάσανε οι Τούρκοι στην Παϊπούρτη μαζί με τους άλλους 4 κατά τον Δεκέμβρη του 1922.

Μετά τον απαγχονισμό τους μας παρουσίασε η ως άνω Ελένη αδελφή του Γιάννη δεύτερο γράμμα κάποιου συγγενούς της που της έγραψε πως άστισαν τους 5 Σανταίους στη Παϊπούρτη, μαζί δε και τον αδελφό της Γιάννη.

Η λέξη άστισαν είναι τουρκική και σημαίνει κρέμασαν, η δε Ελένη που δεν ήξερε την Τούρκικη υποψιάστηκε και ήρθε να με ρωτήσει.

Εγώ εννοείται την καθησύχασα, αυτή όμως έμαθε την αλήθεια από άλλους και τα μοιρολόγια της δεν είχαν τελειωμό. τα 5 παλληκάρια τα κλάψαμε όλοι μας…

Μιλτιάδης Κ. Νυμφόπουλος

Πηγή: Santeos

 το «σπιτάκι της Μέλιας»