Σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 τιμούνται οι άγιοι: 

Ἅγιος Ἀλέξιος – Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ (17 Μαρτίου)

Όσιος Θεοστήρικτος ο Ομολογητής (17 Μαρτίου)

Άγιος Πατρίκιος
Μνήμη της φοβεράς απειλής του σεισμού
Άγιος Παύλος ο Οσιομάρτυρας
Άγιος Μαρίνος
Άγιος και Δίκαιος Λάζαρος ο φίλος του Χριστού
Όσιος Μακάριος ηγούμενος της μονής Κολγιαζίν της Ρωσίας
Άγιος Γαβριήλ ο Μικρός ο Οσιομάρτυρας
Άγιος Θεόδουλος ο Ιερομάρτυρας ο Σιναΐτης
Άγιος Παύλος ο Οσιομάρτυρας ο ἐν Κύπρῳ ἀθλήσας

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»