Νώντας Σκοπετέας

Το στάδιο των αρετών, το στάδιο της νηστείας, το στάδιο της συγχώρεσης! Αθλητές ενώπιον του αγωνοθέτου Χριστού! Έπαθλο ατίμητο τα Ουράνια χαρίσματα! Η επουράνιος βασιλεία!

Το θριαμβευτικό άνοιγμα του χαμένου παραδείσου! Αγώνας πνευματικός ξεκινά! Μαχητές οπλισμένοι με όπλα ακαταμάχητα!

Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, παθοκτόνα όπλα του φωτός! Νηστεία των τροφών και των παθών! Αμαρτημάτων αναχώρησις κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο! Αθλητές και αναχωρητές!

Αναχώρησις και συγχώρησις! Στένωση και πλατυσμός! Στενεύει το στομάχι, πλαταίνει η καρδιά! Ευλογημένη η σύνδεση! Θεοσύστατα, Θεοπαράδοτα αυτά τα δυο! Η νηστεία νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο!

Η συγχώρεση διδάχτηκε πάνω στο Σταυρό! Σκοπός ο ποθητός Παράδεισος, αυτός που ο καθένας μας πασχίζει να μην ξανάχάσει και να επιστρέψει σε όσα κάποτε του εκλάπησαν! 3 ιστορίες, να συνδέουν κάπως παράξενα όλα τούτα! Νυν ο καιρός των αρετών επεφάνη!

Νηστεία τροφών και παθών, έλεος και συγχώρεση, θυσία τω Θεώ. Αγάπη της θυσίας, όχι του συμφέροντος, όχι της φοβίας! Άλλη μία Σαρακοστή ξεκίνα, ή μάλλον, για να μην ξεχνιόμαστε, μία άλλη Σαρακοστή να ξεκινήσει!

Στο αρχίνισμα αυτών των παλαισμάτων, κείμενα γραμμένα μέσα από την ταλαίπωρη ψυχή μας, για αυτούς τους αθλητές αυτούς τους παράξενους Χριστιανούς που συνεχώς γυρεύουν συναθλητές μιμητές!

Τι λέτε…παλεύουμε;

https://www.youtube.com/watch?v=v_g0-d93b58&t=1014s

Νώντας Σκοπετέας
Απόσπασμα από τον πρόλογο εκπομπής με τίτλο: Παλεύουμε;
Αρχή Αγίας Τεσσαρακοστής 2022

Πηγή: ..ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς

το «σπιτάκι της Μέλιας»