Σήμερα Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Ο εν αγίοις πατήρ ημών Λέων Πάπας Ρώμης (18 Φεβρουαρίου)

Άγιοι Λέων και Παρηγόριος οι Μάρτυρες οι εν Πατάροις της Λυκίας Αθλήσαντες (18 Φεβρουαρίου)

Ὁ Ὅσιος Ἀγαπητὸς ὁ Ὁμολογητής καὶ Θαυματουργὸς Ἐπίσκοπος Σινάου (18 Φεβρουαρίου)

Άγιοι Αγρίππας, Βικτωρίνος, Δωρόθεος και Θεόδουλος
Άγιος Πιούλιος
Όσιος Κοσμάς του Γιαχρόμ
Άγιος Νικόλαος Πατριάρχης Γεωργίας

Επιτρέπονται όλες οι τροφές

το «σπιτάκι της Μέλιας»