Κλειώ–Σταυρούλα Κουράση

Σήμερα θά προσπαθήσω!
Σήμερα θ’ ἀγαπήσω τόν πλησίον!
Σήμερα θά μετανοήσω!
Σήμερα θά συγχωρήσω!
Σήμερα θά εὐφρανθῶ ἐν Κυρίῳ!

Καί γιατί ὅλα αὐτά σήμερα;
Γιατί ἡ κάθε μέρα εἶναι μιά εὐκαιρία
πού δέν πρέπει νά χαθεῖ!
Γιατί τό αὔριο δέν μοῦ ἀνήκει!
Καί γιατί δέν γνωρίζω ἄν θά μοῦ δοθεῖ,
γιά νά κάνω τά παραπάνω, αὔριο…

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Ἔτος  55o – Ἰανουάριος 2021 – τεῦχος 555

 τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»