Σήμερα Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Σύναξη του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και η «μεταφορά της Αγίας αυτού Χειρὸς εις Κωνσταντινούπολη (7 Ιανουαρίου)

Τῇ αυτή ημέρα μνήμη τοῦ υπό τοῦ Τιμίου Προδρόμου γεγονότος θαύματος ἐν Χίω κατά τῶν Ἀγαρηνῶν(¹)

Ο άγιος νεομάρτυς Αθανάσιος εξ Ατταλείας (7 Ιανουαρίου)

Άγιος Cedd επίσκοπος Σκωτίας
Άγιος Ιουλιανός ο Διάκονος, ο εξ Αιγίνης
Άγιος Θεόδωρος ο Πρίγκιπας

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

το «σπιτάκι της Μέλιας»