Σήμερα Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Εἰς τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου (30 Νοεμβρίου)

Ὁ ἅγιος Φρουμέντιος, Ἐπίσκοπος Ἀβησσυνίας (30 Νοεμβρίου)

Άγιος Αλέξανδρος Επίσκοπος Μηθύμνης (30 Νοεμβρίου)

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

το «σπιτάκι της Μέλιας»