Σήμερα Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Ο Όσιος Αλύπιος ο Κιονίτης και η μητέρα του (26 Νοεμβρίου)

Ο όσιος πατήρ ημών Στυλιανός ο Παφλαγών (26 Νοεμβρίου)

Ἅγιος Νίκων ὁ ‹‹Μετανοεῖτε›› (ἑορτάζει στίς 26 Νοεμβρίου)

Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης (1785 – 26 Νοεμβρίου 1807)

Άγιος Σοφιανός – Επίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καί Αργυροκάστρου (26 Νοεμβρίου)

Όσιος Ακάκιος «ὁ ἐν τῇ Κλίμακι»
Όσιος Ιάκωβος ο Αναχωρητής
Όσιος Σίλος επίσκοπος Κορίνθου της Περσίας
Ανάμνηση των εγκαινίων του ναού του Αγίου Γεωργίου «ἐν τῷ Κυπαρίσσῳ»
Άγιος Πέτρος επίσκοπος Ιεροσολύμων
Όσιος Χαιρέμων
Άγιος Ιννοκεντίος ο Θαυματουργός πρώτος επίσκοπος Ιρκούτας
Άγιος Προκόπιος ο Πέρσης

Νηστεία 

το «σπιτάκι της Μέλιας»