Ευλογημένο δέντρο η ελιά. Ο αγρότης τα παλιότερα χρόνια έχει ιδιαίτερο δεσμό με την ελιά. Αλλά κι αυτή πάντα τον αντάμειβε.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως το λάδι υπήρξε σε δύσκολες εποχές «ο υγρός χρυσός του νησιού μας».

«Το μάζεμα της ελιάς άρχιζε από το Νοέμβρη και ήταν κυρίως δουλειά των γυναικών, εκτός από το τίναγμα που ήταν και είναι, κοπιώδες προνόμιο των ανδρών.

Το μάζεμα γινόταν περπατητά και σκυφτά και πάντα από κάτω.

Κουραστική εργασία που υποχρέωνε τις μαζώχτρες να ψάχνουν με τα χέρια τους ανάμεσα από αγκαθωτές πέτρες και λογής – λογής θάμνους…

Ο καρπός ριχνόταν σε ποδοσάκκουλα και μικρά καλάθια που τ’ άδειαζαν ύστερα σε σακκιά λιναρίσια τα λεγόμενα λιοσάκκια…

Σαν τελείωνε η συγκομιδή έβλεπες κανείς για αρκετό καιρό κάτω από τα τιναγμένα λιόδεντρα σκόρπιες ξένες γυναίκες, να μαζεύουν τα απομεινάρια της σοδειάς.

Ήταν οι σπρολογήστρες, όπως τις έλεγαν, που μάζευαν τα αποξεχασμένα σπυριά. Ήταν οι πιο φτωχές γυναίκες του χωριού…»*

*Πανταζή Κοντομίχη «Τα Γεωργικά της Λευκάδας», εκδόσεις Γρηγόρη.

Πηγή: Aroma Lefkadas

το «σπιτάκι της Μέλιας»