Πολλές φορές οι φωτογραφίες του χθες μπορεί να φρεσκάρουν μνήμες, αλλά πολλές φορές δρουν αποτρεπτικά…

Η συγκεκριμένη είναι από σχολείο του χθες…

Πόσο χθες;

Ίσως πριν τον πόλεμο του 1940…

Κρύο…

Πολύ κρύο…

Κρύο και των γονέων!

Μαγκάλια στην τάξη για να ζεστάνουν ξυπόλητα πόδια…

Και μες δασκάλους και δασκάλες να προσπαθούν να ζεστάνουν ψυχές!

Αυτές τις φωτογραφίες βλέπουμε και δακρύζουμε…

Γιατί αυτά τα παιδιά και αυτοί οι δάσκαλοι, έφτιαξαν τη νέα Ελλάδα, μέσα από πείνα και δυστυχία και κάποιοι άλλοι, ξενόδουλοι κυβερνήτες, την κατέστρεψαν…

Δείτε τα παιδιά, δείτε τον αγώνα τους και αν μπορείτε να μη δακρύσετε…

Πηγή: e-mesara

το «σπιτάκι της Μέλιας»