Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης

Κάθε πότε κοινωνείτε, κάθε πότε διψάει ή ψυχή σας; Αν δεν σας έλθουν πάντως δάκρυα, να μη κοινωνάτε.

Κάθε δέκα πέντε ημέρας, καλόν είναι. Αυτό όμως θα το κανονίσει ο πνευματικός σας. Μη απέχετε των Μυστηρίων.

Να κοινωνάτε συχνά Αυτά θα σας δώσουν δύναμιν. Καλά έργα να κάμετε. Πριν κοινωνήσετε, αγωνισθείτε.

Κάμετε και ότι μπορείτε δηλ. από ελεημοσύνην. Αν μόνο μίαν ήμερα της εβδομάδος δούλεψης, πληρώνεσαι για ολόκληρη την εβδομάδα;

Κάποιος με ρώτησε: «Κάθε πότε να κοινωνώ;»

Του απάντησα: «Γιατί δεν με ρωτάς και κάθε πότε να τρώγω;»

Όποτε πεινάς τρως. Έτσι και με την θεία Κοινωνία. Όποτε ζητά ή ψυχή σου και θέλεις, να κοινωνείς (αρκεί να έχεις άδεια από τον πνευματικό σου).

Το μυστήριον της θείας Ευχαριστίας, εάν εσύ προσεχής και αγωνίζεσαι, θα σε ειδοποιεί και θα το ζητάς.

Πάντως τακτική θεία Κοινωνία.

Όταν κοινωνείς, πώς αισθάνεσαι; Κανονικά πρέπει πριν, να έχεις λίγο φόβον, δέος, ευλάβεια και συντριβήν.

Μετά, πρέπει να αισθάνεσαι χαράν και την αίσθησιν, να μη θέλεις ολην την ήμερα να μιλήσεις εις άνθρωπον!

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

«Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης»
Βιβλιογραφία Ι. Ησυχαστήριον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Αίγινας

Εικόνα από: Pinterest

το «σπιτάκι της Μέλιας»