Γεράσιμος Μαρκορᾶς «Ποιητικὰ Ἔργα»

Τὸ φθινόπωρο

Τόπο! Τόπο! Μ’ ἄλλα δῶρα
τὸ φθινόπωρο προβαίνει.
Ρίχτε σεῖς τὰ φύλλα τώρα,
καθὼς πάντα, στοὺς ἀγρούς.

Γιὰ τιμή μου σᾶς προστάζω
τέτοιο σκόρπισμα νὰ γένῃ,
τὶ ἐγὼ τ’ ἄνθια σας ἀλλάζω
εἰς ὁλόχρυσους καρπούς.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ἀναγνωστικὸν ΣΤ’Δημοτικοῦ
ΕΥΑΓΓ. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ – ΗΛΙΑ Π. ΜΗΝΙΑΤΗ Γ. ΜΕΓΑ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ Θ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
1955

Εἰκόνα ἀπὸ: fineartamerica 

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»