Σήμερα Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Ο όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Μωυσής ο Αιθίοψ (28 Αυγούστου)

Δίκαιος Εζεκίας ο Βασιλιάς (28 Αυγούστου)

Ὁσιομάρτυς Σουσάννα ἤ Σουσάνικ (28 Αὐγούστου)

Άγιοι Διομήδης και Λαυρέντιος
Άγιοι Τριακοντατρείς Μάρτυρες από την Ηράκλεια
Προφήτιδα Άννα θυγατέρα του Φανουήλ
Άγιος Δάμων ο Ιερομάρτυρας
Σύναξη των Αγίων πατέρων των Σπηλαίων του Κιέβου

το «σπιτάκι της Μέλιας»