Σήμερα Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Ἀνδρέας ὁ στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 2.593 μάρτυρες στρατιῶται (19 Αὐγούστου)

Ὁ ὅσιος Θεοφάνης ὁ νέος «Ὁ πολιοῦχος τῆς ἡρωικῆς Νάουσας» (19 Αὐγούστου)

Άγιοι Τιμόθεος, Αγάπιος και Θέκλα (19 Αυγούστου)

Άγιοι Ευτυχιανός ο στρατιώτης και Στρατήγιος
Όσιος Γεννάδιος της Κοστρομά

το «σπιτάκι της Μέλιας»