Γεώργιος Στρατήγης (Περιοδικόν «Παναθήναια»)

῏Ω θεῖα μελτεμάκια μου,

Ἀπ’ τά νέφη τ’ ἀπαλὰ
Τὰ καράβια σας τὰ αἰθέρια
ἁρμενίστε χαμηλά,
γιὰ νὰ παίξετε τρελὰ
σὰ μυριάδες περιστέρια,
ἀπ’ τὰ νέφη τ’ ἀπαλά.

Τοῦ πελάγου τὰ παιδιά,
τὰ ἐλαφρὰ τὰ κύματα,
κάθε αὐγή, κάθε βραδιά,
σᾶς ζητοῦν στήν ἀμμουδιὰ
μὲ γοργὰ πηδήματα,
τοῦ πελάγου τὰ παιδιά

τοῦ βοριᾶ τρελὰ παιδιά
μελτεμάκια μυρωμένα,
μὲ δροσιὰ καὶ μ’ εὐωδιά
ράνετέ μου τήν καρδιά,
μελτεμάκια εὐλογημένα,
τοῦ βοριᾶ τρελλά παιδιά.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Νεοελληνικὰ Ἀναγνώσματα
Ν. Κοντόπουλος – Μ. Οἰκονόµου  Α. Βεκιαρέλη – Δ. Ζήση κ. ἁ.
1947

Εἰκόνα ἀπὸ: saatchiart