Σήμερα Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Άγιος Προκόπιος ο μεγαλομάρτυς αθλητής του Χριστού (8 Ιουλίου)

Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης (8 Ιουλίου)

Ο Άγιος Αναστάσιος, ο εξ Αγίου Βλασίου, ο Γουναράς (8 Ἰουλίου)

Όσιος Προκόπιος ο δια Χριστόν σαλός ο εν Ουστούζη, ο θαυματουργός (8 Ιουλίου)

Αγία Θεοδοσία μητέρα του Αγίου Προκοπίου
Αγίες Δώδεκα Γυναίκες Συγκλητικές
Άγιοι Αντίοχος και Νικόστρατος οι Τριβούνιοι
Άγιος Αβδάς
Άγιος Σάββας
Άγιος Προκόπιος του Ούσια Βόλογκντα
Άγιος Προκόπιος ο εφορκιστής
Σύναξη πάντων των Στρατιωτικών Αγίων

το «σπιτάκι της Μέλιας»