Το Βάπτισμα είναι ένα Μυστήριο, στο οποίο ένας άνθρωπος που πιστεύει βυθιζόμενος στο νερό τρεις φορές, στο όνομα του Θεού Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πεθαίνει την σαρκική ζωή της αμαρτίας και αναγεννιέται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι σε μια πνευματική και αγία ζωή.

Ο Κύριός μας είπε: «Αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στην Βασιλεία του Θεού» (Ιωάν. 3, 5).

Πότε και πώς άρχισε το Βάπτισμα;
Πρώτα «ο Ιωάννης βάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγε στον λαό να πιστεύσουν σ’ εκείνον που έρχεται μετά από αυτόν, δηλαδή στον Χριστό Ιησού» (Πραξ. 19, 4). Έπειτα ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός με το παράδειγμά Του αγίασε το Βάπτισμα, όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη.

Τέλος, ο Χριστός μας πάλι με την ανάστασή Του, έδωσε στους Αποστόλους αυτή την επίσημη εντολή: «Πηγαίνετε και κάνετε όλο τον κόσμο μαθητές μου, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 18, 19).

Ποιο είναι το πιο ουσιαστικό στην τελετή του Βαπτίσματος;
Η τριπλή κατάδυση στο νερό, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Τι απαιτείται απ’ αυτόν που θέλει να βαπτιστεί;
Μετάνοια και πίστη· γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πριν από το Βάπτισμα ο βαπτιζόμενος απαγγέλει το «Πιστεύω». Ο απόστολος Πέτρος είπε την ημέρα της Πεντηκοστής στα πλήθη: «Μετανοήστε και ο καθένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού για την συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος» (Πράξ. 2, 38).

Και ο Κύριός μας είπε: «Εκείνος που θα πιστέψει και θα βαπτιστεί θα σωθεί» (Μάρκ. 16, 16).

Αν από τον βαπτιζόμενο απαιτείται μετάνοια και πίστη, τότε γιατί βαπτίζουμε μικρά παιδιά, που δεν καταλαβαίνουν;
Για την πίστη των γονέων τους και του αναδόχου τους, που υποχρεώνονται να διδάξουν σ’ αυτά την πίστη, όταν έρθουν σε ηλικία για να μαθαίνουν.

Έχουμε επιχειρήματα από την Αγία Γραφή για το Βάπτισμα μικρών παιδιών (νηπιοβαπτισμό);
Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης περιτέμνονταν τα νήπια την όγδοη ημέρα από την γέννησή τους· το βάπτισμα όμως στην Καινή Διαθήκη λαμβάνει την θέση της περιτομής· κατά συνέπεια μπορούν τα νήπια να βαπτίζονται. Και η Εκκλησία μας τα βαπτίζει, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Χριστού μας (βλ. Ματθ. 19, 14-15).

Από πού φαίνεται ότι το Βάπτισμα παίρνει την θέση της περιτομής;
Από τα παρακάτω λόγια του Αποστόλου στους πιστούς: «Έχετε περιτμηθεί, όχι με περιτομή καμωμένη με χέρια ανθρώπου, αλλά με την αποβολή του σάρκινου σώματος, δηλαδή με την περιτομή του Χριστού και ενταφιαστήκατε μαζί του κατά το Βάπτισμα» (Κολασ, 2, 11-12).

Γιατί υπάρχει ανάδοχος στο Βάπτισμα;
Για να στέκεται εγγυητής στην Εκκλησία για την πίστη του βαπτιζόμενου και να αναλάβει την φροντίδα μετά το Βάπτισμα να τον στερεώσει στην πίστη. Βλ. Διον. Αρεοπ. Εκκλ. Ιεραρχ. κ. 2 και 5. Επίσης βλ. Τερτυλ. de Coron. Cap III και de Resurr. cap VIII.

Μπορεί οποιοσδήποτε να γίνει ανάδοχος;
Μάλιστα, οποιοσδήποτε πιστός χριστιανός μπορεί να γίνει ανάδοχος. Άπιστοι όμως και ασεβείς άνθρωποι δεν μπορεί να γίνουν ανάδοχοι, γιατί, όπως είπαμε, ο ανάδοχος «αναδέχεται» την ιερή υποχρέωση να διδάξει στο νεοφώτιστο παιδί, όταν θα μεγαλώσει, την πίστη και θα ομολογήσει, εξ ονόματος αυτού που βαπτίζεται, ότι «αποτάσσεται» τον διάβολο κι όλα τα έργα του και μάλιστα θα τον φτύσει και θα ομολογήσει ακόμη ότι «συντάσσεται» με τον Χριστό.

Είναι σωστό να χρησιμοποιούνται δύο ανάδοχοι για το παιδί που βαπτίζεται;
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δέχεται έναν ανάδοχο για το παιδί. Αντίθετα οι Ρωμαιο-καθολικοί δέχονται πολλούς αναδόχους. Αυτό η Ορθοδοξία μας το ανέχεται μόνο, γιατί το σωστό είναι ο ένας ανάδοχος. «Χρώμεθα ἑνί ἀναδόχῳ», διαβάζουμε στην ομολογία του Κριτοπούλου.

Αρχιμανδρίτου Ιερεμίου Φούντα, Ορθόδοξη Κατήχηση,
Ενοριακό Ταμείο Έργων Φιλαδελφίας Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Σαλαμίνος, Σαλαμίνα, 1990, σ. 169-178

Συνεχίζεται…

Πηγή: Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων

Εικόνα από: Pinterest

το «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»