Σήμερα Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

† Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ καί ᾿Ισμαήλ (17 Ιουνίου)

Οι άγιοι ένδοξοι μάρτυρες Ίσαυρος και οι συν αυτώ Βασίλειος, Ιννοκέντιος, Φήλιξ, Ερμείας και Περεγρίνος (17 Ιουνίου)

Όσιος Πίωρ (17 Ιουνίου)

Άγιος Φιλονείδης Ιερομάρτυρας επίσκοπος Κουρίου
Όσιος Υπάτιος ο εν Ρουφινιαναίς
Όσιος Ιωσήφ ο αναχωρητής
Άγιος Αλβανός πρωτομάρτυς Βρεταννίας
Όσιοι Ισαάκ, Κλήμης, Κύριλλος, Νικήτας και Νικηφόρος εκ Ρωσίας

το «σπιτάκι της Μέλιας»