Σήμερα Κυριακή 23 Μαΐου 2021 τιμούνται οι άγιοι

Κυριακή του παραλύτου «῎Ανθρωπον οὐκ ἔχω»

Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Ὁμολογητής (23 Μαΐου)

23 Μαΐου: Μαρίας του Κλωπά της μυροφόρου

Ο Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ (23 Μαΐου 1977 – 23 Μαΐου 1996)

† Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἠμῶν Εὐφροσύνης, ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος, ἐν Πολώκ τῆς Ρωσίας (23 Μαΐου)

Άγιος Μανήν ο Προφήτης (23 Μαΐου)

Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου

Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
Άγιος Σέλευκος
Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ιωακείμ του Ιθακήσιου
Εύρεση των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λεοντίου, Επισκόπου Ροστώβ, του θαυματουργού
Σύναξη πάντων των εν Ροστώβ και Γιαροσλάβλ διαλαμψάντων Αγίων
Άγιοι Επιτάκιος και Βασίλειος
Άγιοι Δονατιανός και Ρογατιανός οι αυτάδελφοι οι Μάρτυρες
Άγιος Μερκουλιάλιος ο Επίσκοπος
Άγιος Δεσιδέριος Επίσκοπος Λανγκρέ Γαλλίας
Άγιοι Κουϊντιανός, Λούκιος και Ιουλιανός και οι συν αυτούς δέκα εννέα Μάρτυρες
Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος
Όσιοι Ευτύχιος και Φλωρέντιος
Άγιος Δεσιδέριος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Βιέννης
Όσιος Συάγριος
Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας
Άγιος Σίμων Επίσκοπος Σουζδαλίας
Όσιος Παΐσιος του Γκαλίτς
Σύναξη πάντων των Ευβοέων Αγίων

το «σπιτάκι της Μέλιας»