Σήμερα Κυριακή, 16 Μαΐου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

Κυριακή τῶν Μυροφόρων «Οὐκ ἔστιν ὧδε»

Ο όσιος πατήρ ημών Θεόδωρος ο ηγιασμένος (16 Μαΐου)

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Α´, ὁ Μυστικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (16 Μαΐου)

Άγιοι Αυδάς, Αυδιησούς οι Επίσκοποι, Βενιαμίν ο διάκονος και άλλοι τριάντα οκτώ μάρτυρες (16 Μαΐου)

Άγιος νεομάρτυς Βουκασίνος ο φρικτώς σφαγιασθείς από τους καθολικούς Ουστάσι(+16 Μαΐου)

Οἱ Ἅγιοι Ἀββάδες Μαῦροι οἱ ἐν τῇ μονῇ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντες

Οι Άγιοι Αυτάδελφοι Θεοχάρης και Απόστολος

Άγιος Αλέξανδρος Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων
Άγιοι Ισαάκιος, Συμεών και Βαχθισόης
Άγιος Παπυλίνος
Άγιος Πέτρος ο εν Βλαχέρναις
Ανάμνηση των εγκαινίων της Αγίας Ευφημίας πλησίον του Νεωρίου
Όσιος Νεάδιος ο Θαυματουργός
Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Βρσακ
Όσιοι Κασσιανός και Λαυρέντιος
Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Εφραίμ εκ Ρωσίας
Άγιος Μακάριος ο Νοταράς Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου
Άγιος Περεγρίνος Επίσκοπος Τέρνι
Άγιος Περεγρίνος της Ωξέρρης ο Μάρτυρας
Άγιος Καραντόκιος ο Πρίγκιπας
Άγιος Δομνόλος
Όσιος Φιδωλός
Όσιος Βρενδανός ο Αναχωρητής
Άγιος Ονωράτος Επίσκοπος Αμιένης
Άγιοι Φήλικας και Γεννάδιος οι Μάρτυρες
Άγιος Μακάριος των Αλταΐων
Μετακομιδή τμημάτων των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Φανέντων
Σύναξη πάντων των εν Θεσσαλονίκη αγίων
Αγία Ταμάρα η βασίλισσα
Σύναξη της Παναγίας της Ατταλειώτισσας στον Ταύρο
Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Βαρβάρας στην Λευκάδα
Σύναξη των εν Μεσσηνία Αγίων
Σύναξη πάντων των εν Λαγκαδά Αγίων

το «σπιτάκι της Μέλιας»