Σήμερα  Σάββατο 15 Μαΐου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Ο όσιος πατήρ ημών Παχώμιος ο Μέγας (15 Μαΐου)

Όσιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης (15 Μαΐου)

Άγιος Αχίλλιος ο θαυματουργός «ο ακοίμητος φρουρός της Λαρίσης» (15 Μαΐου)

Βίος τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέου τοῦ Ἐρημίτου τοῦ ἐν Καλάναις Ἀκαρνανίας. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 15 Μαΐου

Άγιος Ησαΐας ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ροστώβ
Άγιος Δημήτριος ο Μοσχοβίτης, ο Θαυματουργός
Όσιος Ησαΐας ο Θαυματουργός
Μνήμη εν τω περιτειχίσματι και η ανάδειξις της αχειροποιήτου εικόνος εν Καμουλιανοίς
Ανακομιδή της τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου
Όσιος Πανηγύριος ο θαυματουργός
Οσία Καλή
Όσιος Σιλβανός ο Ταβεννησιώτης
Όσιος Ευφρόσυνος ο Θαυματουργός
Όσιος Σεραπίων του Πσκωφ
Όσιος Παχώμιος ο Αναχωρητής
Όσιος Παχώμιος του Κένο
Ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του Αγίου Τύχωνος Επισκόπου Ζαντόνσκ
Άγιος Νικόλαος ο Ιερομάρτυρας
Άγιος Αβέρκιος ο Ιερομάρτυρας
Άγιος Παχώμιος ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκωφ
Άγιος Αρέθας των Αλταΐων
Άγιοι Dymphna και Gerebernus

το «σπιτάκι της Μέλιας»