Σήμερα Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

Β’ Χαιρετισμοί «Χαίρε στερρόν της πίστεως έρεισμα»

Η σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ (26 Μαρτίου)

Άγιοι Μοντανός ο Ιερομάρτυρας και Μαξίμη η σύζυγός του (26 Μαρτίου)

Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ηγούμενος Τριγλίας (26 Μαρτίου)

Άγιοι Κοδράτος, Θεοδόσιος, Μανουήλ και άλλοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες από την Ανατολή
Άγιοι Είκοσι Έξι Μάρτυρες οι εν Γοτθία μαρτυρήσαντες
Διήγηση ωφέλιμη Μάλχου μοναχού που αιχμαλωτίστηκε
Όσιος Βασίλειος ο Νέος
Άγιος Γεώργιος από τη Σόφια της Βουλγαρίας
Άγιοι Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας, Ειρηναίος ο Διάκονος, Σεραπίων και Αμμώνιος οι αναγνώστες
Άγιοι Πέτρος, Μαρκιανός, Ιωάννης, Θέκλα, Κασσιανός οι Μάρτυρες και οι συν αυτών μαρτυρήσαντες
Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυρας ο υποδιάκονος
Άγιος Πούλιος ο Αναγνώστης

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»