Σήμερα Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

Το δια κολλύβων θαύμα του Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος

Οἱ Ἅγιοι Ἀββάδες Μαῦροι οἱ ἐν τῇ μονῇ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντες (20 Μαρτίου)

Ο Άγιος Νεομάρτυς Μύρων (20 Μαρτίου 1793)

Αγίες Αλεξανδρία, Κλαυδία, Ευφρασία, Ματρώνα, Ιουλιανή, Ευφημία και Θεοδώρα που μαρτύρησαν στην Αμινσό (20 Μαρτίου)

† Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Εὐφροσύνου, τοῦ ἐκ Ρωσίας (20 Μαρτίου)

Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής επίσκοπος Απολλωνιάδος
Άγιος Ροδιανός
Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος
Άγιος Λολλίων
Άγιος Εμμανουήλ
Όσιος Cuthbert
Άγιος Σεϊμβλάς

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»