Σήμερα Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

Ὁ σωσμένος Ἄσωτος

Ο όσιος πατήρ ημών και ομολογητής Βασίλειος, συνασκητής του αγίου Προκοπίου (28 Φεβρουαρίου)

Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Κυράννα (28 Φεβρουαρίου 1751)

Οσίες Μαράνα και Κύρα (28 Φεβρουαρίου)

Άγιος Ιωνάς ο Λέριος (28 Φεβρουαρίου)

Άγιος Προτέριος ο Ιερομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας
Όσιος Βάρσος Επίσκοπος Δαμασκού
Άγιος Αβρίκιος ο Μάρτυρας
Άγιος Νέστωρ ο Μάρτυρας
Άγιοι Έξι Μάρτυρες εξ Αιγύπτου
Άγιοι Νυμφάς και Εύβουλος οι Απόστολοι
Άγιοι Μακάριος, Ρουφίνος, Ιούστος και Θεόφιλος οι Μάρτυρες
Άγιοι Καιράλιος, Πουπούλιος, Γάιος και Σεραπίων οι Μάρτυρες
Άγιοι Τεσσαράκοντα Χιλιάδες Μάρτυρες
Άγιος Νικόλαος του Πσκωφ
Όσιος Μελέτιος Επίσκοπος Χαρκώβ
Μνήμη Μεγάλου Σεισμού

Επιτρέπονται όλες οι τροφές

το «σπιτάκι της Μέλιας»