Μιά μάνα μέ τρία παιδιά, ἔμεινε ἔγκυος στό τέταρτο. Θεώρησε πολλά τά τέσσερα παιδιά καί πῆγε στό γιατρό, νά τόν συμβουλευτεῖ γιά τήν ἄμβλωση.

Ὁ γιατρός, τίμιος ἄνθρωπος, τῆς εἶπε ὡς ἐπιστήμονας, τούς κινδύνους πού συνεπάγεται γιά τήν γυναίκα ἡ ἄμβλωση.

Ἡ γυναίκα πού κι ἡ ἴδια ἐφοβεῖτο τήν ἐπέμβαση, στενοχωρέθηκε κι ἦταν ἀναποφάσιστη: Δέν ἤθελε νά κρατήσει τό παιδί, ἀλλά ἐφοβεῖτο καί τήν ἄμβλωση!

Τότε ὁ γιατρός τῆς λέει:
-Μήν στενοχωριέστε. Ὑπάρχει τρόπος ν’ ἀποφύγομε τήν ἄμβλωση!

Ἔλαμψε τό πρόσωπο τῆς γυναίκας: -Ἀλήθεια γιατρέ; Πῶς;

-Εἶναι ἁπλό: Θ’ ἀφήσομε νά γεννηθεῖ τό τέταρτο καί θά φέρεις νά σκοτώσουμε τό τρίτο! Ἔτσι καί τήν ἄμβλωση θ’ ἀποφύγουμε καί τά παιδιά θά παραμείνουν τρία!

Τότε ξύπνησε ἡ ΜΑΝΑ μέσα της καί κατάλαβε τό λάθος της.

Εἴθε τό ξύπνημα αὐτό ὁ Θεός, νά τό φέρει στήν καρδιά τῆς κάθε μητέρας, καί τό στόμα τοῦ Ἅδη, πού καταπίνει τίς χιλιάδες τῶν ἀμβλώσεων, νά κλείσει γιά πάντα!…

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Τριμηνιαία ἔκδοσις  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστοριᾶς
τεῦχος 55 – Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2013

Εἰκόνα: «ἔργο τοῦ Gustav Klimt» ἀπὸ: Pinterest

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»