Σήμερα Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 τιμούνται οι άγιοι:

Οι Άγιοι ένδοξοι και θαυματουργοί Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης (31 Ιανουαρίου)

Ο Όσιος Αρσένιος o εν Πάρω (31 Ιανουαρίου)

Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Οὐϊκτωρίνου, Οὐΐκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου καί Παπία τῶν ἐν Κορίνθῳ (31 Ιανουαρίου)

Ὁ ὁσιομάρτυς Ἠλίας Ἀρδούνης «ὁ κουρέας ποῦ ἔγινε ἅγιος» (31 Ἰανουαρίου 1685 μ.Χ.)

Αγία Τρυφαίνη
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου Δακρυρροούσης
Άγιος Aed από το Ferns
Άγιος Ιούλιος ο Πρεσβύτερος εξ Αιγίνης

το «σπιτάκι της Μέλιας»