Ας μην εγκαταλείψουμε τους αδερφούς μας:

Παρακλητικός Κανόνας για τη λοιμική νόσο

Παρακλητικός κανόνας στον Άγιο Νικηφόρο τον λεπρό

Νοσούν από κορωνοϊό:

Δάφνη,

Δάφνη,

Ιφιγένεια (δύσκολη κατάσταση) και οικογένεια

Μεγάλοι πόνοι:

Παναγιώτα

Σοβαρό πρόβλημα:

Άγγελος

Μαρία

Ιωάννης

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2020)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2019)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ 

το «σπιτάκι της Μέλιας»