Μαρία Μουρζᾶ

Ναί, ὁ Χριστός γεννήθηκε! «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ…». Ὅμως σήμερα, 2020 χρόνια μετά, περιμένουνε ξανά Χριστούγεννα καί ξανά οἱ Ἄγγελοι κλαῖνε, ἀφοῦ ἐπέστη καιρός ὁ τῆς Γεννήσεως καί ἡ καρδιά μας εἶναι ἀλλοῦ. Δέν ἔχουμε χρόνο γιά τή Γιορτή…

Χριστούγεννα ξανά καί οἱ Ἄγγελοι κλαῖνε, ἀφοῦ χιλιάδες ἄνθρωποι σάν κι ἐμᾶς, περιμένουν τή λύτρωση ἀπό ἄλλο Θεό…

Χριστούγεννα ξανά… καί στά μέρη μας πῆρε νά χειμωνιάζει… Σάν σέ  παραμύθι, χριστουγεννιάτικοι γίναν οἱ δρόμοι, οἱ μουσικές, οἱ ἀναμνήσεις… Ἀκόμα κι ὁ ἀέρας, σάν ἀπό κάπου λές, χριστου
γεννιάτικος ἔρχεται…

Χριστούγεννα ξανά καί τρομάζεις, ὅταν διαπιστώνεις πόσο ἴδια εἶναι ὅλα μέ τήν πρό Χριστοῦ ἐποχή…

Πόσο ἴδια παραμένει ἡ ἁμαρτία καί οἱ χαρακιές της ἐπάνω μας.

Λοιπόν, ἀφοῦ αἰῶνες τώρα, ὅλα, τ’ ἄστρα καί οἱ βουνοί καί οἱ Ἄγγελοι, καί οἱ Ποιμένες καί οἱ Προφῆτες καί ἡ Παναγία Μητέρα, τά πάντα μαρτυροῦν ὅτι ἀνέτειλε ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης ἐμεῖς γιατί κρυώνουμε, σάν νά μή βγῆκε ὁ ἥλιος στά μέρη μας;

Καί ἀφοῦ σαλπίζει ὁ Ἄγγελος χαρά μεγάλη, ἐμεῖς γιατί ζοῦμε θλιμμένοι καί ἀπαράκλητοι, σά νά μήν ἦρθε ὁ Χριστός ποτέ καί σάν ποτέ νά μή μᾶς ἀγάπησε;

Χριστούγεννα ξανά… καί στά μέρη μας σά νά ζεσταίνονται οἱ καρδιές… σά νά ἐλπίζουν…

Ἀκόμα κι ὁ ἀγέρας λές, σάν ἀπό κάπου, παρήγορος ἔρχεται…

Σάν Κάποιος νά ἦρθε γιά μᾶς…

Σάν Κάποιος νά πιστεύει σέ μᾶς…

Σάν κάποιος νά μᾶς ἀγαπάει παντοτινά καί ἀπροϋπόθετα.

Χριστούγεννα ξανά…

Λοιπόν, ἄν εἶσαι σέ χαρά, ἄν τίποτα δέν σοῦ λείπει, ἀλλά κι ἄν πονᾶς, ἄν εἶσαι μόνος, ἄν εἶσαι ξένος, ἄν εἶσαι προδομένος, μή φοβᾶσαι…

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ…»,

Τό διαλαλοῦν οἱ ἄγγελοι, πού γιά μία ἀκόμη φορά θά χτυπήσουν τίς καμπάνες καί τό εἰρηνικό καί λυτρωτικό ἄγγελμά τους θά σκορπίσει στήν πονεμένη μας γῆ τήν μεγαλύτερη παρηγοριά καί ἐλπίδα:

«ὅτι γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅτι ἦρθε ὁ Λυτρωτής, ὅτι εἶναι μαζί μας ὁ ΘΕΟΣ!»

(ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο «Ἀντίδωρο» τῆς Μαρίας Μουρζᾶ)

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
Περιοδική ἔκδοση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Τεῦχος 50o – Δεκέμβριος 2015

Εἰκόνα ἀπὸ: Pinterest 

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»