Σήμερα Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

«Προεορτάσωμεν πιστοί!»

Αγία Ευγενία (†24 Δεκεμβρίου): Ένας … ταπεινός Επίσκοπος!

Άγιος Αχμέτ ο εξ Αγαρηνών (24 Δεκεμβρίου)

Όσιος Αγάπιος ο νεώτερος (24 Δεκεμβρίου)

Άγιος Φίλιππος
Αγία Βασίλα
Άγιοι Πρωτάς και Υάκινθος
Όσιος Νικόλαος «ὁ ἀπὸ στρατιωτῶν» και διήγησις ωφέλιμος
Άγιος Αχαϊκός
Όσιος Αντίοχος
Όσιος Βιτιμίων
Όσιος Αφροδίσιος
Άγιοι Σόσσιος και Θεόκλειος
Άγιος Καστούλος

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»