Ο Άγγελος  «Αστέρας της Βηθλεέμ», στο Μηνολόγιο του Βασιλείου του Β΄ (11ος αιών).

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στη Γέννηση του Χριστού, διατύπωσε την ενδιαφέρουσα άποψη, ότι το λαμπρό άστρο, που οδήγησε τους τρεις Μάγους εκ της Περσίας στη Βηθλεέμ, ήταν στην πραγματικότητα μία ουράνια δύναμη, δηλαδή ένας Άγγελος Κυρίου μεταμορφωμένος σε αστέρα.

Λέγει επακριβώς αυτός ο μέγας Ιεράρχης της Εκκλησίας μας: «ου των πολλών είς ο αστήρ ούτος ην, μάλλον δε ουδέ αστήρ, ως έμοιγε δοκεί, αλλά δύναμίς τις αόρατος εις ταύτην μετασχηματισθείσα την όψιν…» (Χρυσοστ. Migne P.G. 57, 64-66).

Ο Άγγελος «Αστέρας» ως οδηγός των Μάγων. Ψηφιδωτό ιεράς μονής Δαφνίου (11ος αιών).

Αυτήν την ενδιαφέρουσα άποψη του Ιερού Χρυσοστόμου την απέδωσαν και αποτύπωσαν εικαστικά σε κώδικες και σε τοιχογραφίες και ψηφιδωτά ιερών ναών αρκετοί βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι της Ορθοδοξίας. Τρεις απ’ αυτές τις εικονίσεις παρουσιάζονται εδώ.

Ο αστήρ (έφιππος άγγελος, επάνω αριστερά στην εικόνα) οδηγεί τους Μάγους. Τοιχογραφία Φράγκου Κατελάνου, έτ. 1560.

Σημείωση. Η απεικόνιση ενός έφιππου αγγέλου, ο οποίος συμβολίζει το άστρο που οδήγησε τους Μάγους στη Βηθλεέμ, υπάρχει και στην τοιχογραφία της Γέννησης του Χριστού (έτ. 1606), που σώζεται στο ναό της «Παναγίας του άρχοντα Αποστολάκη» Καστοριάς (: πρόκειται για έναν αξιόλογο ναό, τον οποίον έθαψαν, περί το έτος 1970, στο υπόγειο του «Εμπορικού Επιμελητηρίου» Καστοριάς, ασεβείς και άπληστοι τοπικοί «άρχοντες»).

Ο ναός της Παναγίας του άρχοντα Αποστολάκη (1606), «φυλακισμένος» στο υπόγειο του Εμ. Επ.Καστοριάς.

Πηγή: Φως της Καστοριάς

το «σπιτάκι της Μέλιας»