Σήμερα Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

Ο Όσιος Πατήρ ημών Σάββας ο Ηγιασμένος (5 Δεκεμβρίου 532 μ.Χ.)

Στις 5 Δεκεμβρίου εορτάζομε την μνήμη των Οσιομαρτύρων των Καρυών, των ελεγξάντων την πλάνη των Λατινοφρόνων

Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης (5 Δεκεμβρίου)

Άγιος Διογένης
Άγιος Αναστάσιος
Όσιος Γράτος
Άγιος Αβέρκιος
Όσιος Νόννος
Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
Άγιος Νιζέριος

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

το «σπιτάκι της Μέλιας»