Ήρθε κάποτε ο αββάς Αγάθων στην πόλη να πουλήσει τα σκεύη του και βρίσκει κάποιο λεπρό κοντά στην οδό.

Τον ρώτησε ο λεπρός· «πού πηγαίνεις;» και του απαντά ο αββάς Αγάθων· «στην πόλη για να πουλήσω σκεύη».

Τότε του λέει ο λεπρός· «κάνε αγάπη και πήγαινέ με εκεί».

Τον σήκωσε ο αββάς και τον έφερε στην πόλη και του λέει ο λεπρός· «Εκεί που πουλάς τα πράγματά σου, εκεί να με βάλεις».

Ο αββάς έκανε όπως του είπε. Τότε, όταν πουλούσε κάποιο σκεύος, του έλεγε ο λεπρός· «Πόσο το πούλησες;».

«Τόσο», του έλεγε.

«Αγόρασέ μου πίτες». Και του αγόραζε.

Και πάλι πουλούσε ο αββάς άλλο σκεύος, και του έλεγε ο λεπρός· «Κι αυτό πόσο το πούλησες;».

«Τόσο».

Και έλεγε· «αγόρασέ μου το τάδε». Και του το αγόραζε.

Αφού λοιπόν ο αββάς πούλησε όλα του τα σκεύη και σκόπευε να φύγει, του λέει ο λεπρός· «Φεύγεις;»

Του λέει «Ναι».

«Κάνε πάλι αγάπη και πήγαινέ με εκεί που με βρήκες».

Ο αββάς τον σήκωσε και τον έφερε στον τόπο του.

Τότε του λέει ο λεπρός· «Είσαι ευλογημένος, Αγάθων, από τον Κύριο στον ουρανό και στη γη».

Σήκωσε ο αββάς τα μάτια του και δεν είδε κανένα· γιατί ήταν άγγελος Κυρίου που είχε έλθει να τον δοκιμάσει.

Πηγή: Χριστιανική Φοιτητική Δράση

Εικόνα από: Salt of the Earth

το «σπιτάκι της Μέλιας»