Σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος (16 Νοεμβρίου)

Η Αγία Παρθενομάρτυς Ιφιγένεια του Πόντου (53 μ.Χ. – 16 Νοεμβρίου 68 μ.Χ. )

Γνωρίσαμε τον ‘Αγιο Φιλούμενο τον Κύπριο, τον Ιερομάρτυρα

Νηστεία – Επιτρέπεται το ψάρι

το «σπιτάκι της Μέλιας»