Σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 τιμούνται οι άγιοι:

23η Ὀκτωβρίου: «Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου»

Άγιος Ιγνάτιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης (23 Οκτωβρίου)

Ο θαυμαστός βίος του Οσίου Μακαρίου του Ρωμαίου(23η Οκτωβρίου)

Όσιος Πετρώνιος
Όσιος Νικηφόρος
Άγια Δύο Παιδιά
Ανακομιδή Ιερών λειψάνων του Αγίου Ιακώβου του Δίκαιου

Νηστεία

το «σπιτάκι της Μέλιας»